Nyheter

Idag (11 januari) har det varit strömavbrott på Skanörvägen 4-10 på grund av en trasig kabel fram till fastigheten.
Ellevio har under eftermiddagen installerat en tillfällig kabel som ligger på marken.
Det är en tillfällig lösning under tiden som Ellevio byter ut den trasiga markförlagda kabeln.
 
/Styrelsen

Frånluftsfäktarna i höghusen 5:,an och 7: an  har varit ur funktion. Detta har medfört att även värmepumparna stannat.  
Frånluftspumpsr och värmdepumosr är nu åter i funktion.
Den uppkomna situationen har dock påverkat andra delar i värmesystemet och har lett till störningar i värme-försörjningen av låghusen genom otillräckliga     framledningstemperaturer med låga temperaturer i vissa lägenheter som följd. Arbete pågår för att rätta till uppkommet fel så snart som  möjligt.

Av någon anledning är vi utstängda från styrelsemailen just nu. Det innebär att vi inte kan läsa och svara på mail till styrelsen just nu.

Vi jobbar på att lösa detta så fort som möjligt.

Styrelsen