Nyheter

Välkommen på GÅRDSFEST och STÄDDAG!

Söndag den 7 maj bjuder vi in till gårdsfest / städdag på Skanörvägen! Vi städar, äter en god lunch och så blir det FISKDAMM till alla barn. Kom, det blir kul!
Hur går det till?

Vi möts i parken klockan 10.00 där styrelsen går igenom vad som behöver göras. Listor kommer att komma upp i trappuppgångarna där varje hushåll kan välja en uppgift. Kan man inte delta under städdagen kan man göra sin uppgift senare. Det kommer att finnas en container så att man kan slänga skräp efter städningen.

Klockan 12.00 bjuder vi på vegetariska quesadillas och korv med bröd samt fiskdamm till alla barn.

...och så kan man byta prylar med varandra!

Passa på att rensa hemma och ta med prylarna till vår prylbytarhörna i parken. Lämna/ hämta saker under hela dagen och det som inte återvinns av grannarna slängs i containern.

Pst! Har du förslag på något som behöver städas/röjas eller åtgärdas av oss alla på städdagen?

Maila styrelsen!

Som tidigare meddelats utfärdade Elsäkerhetsverket den 15 mars försäljnings- och
installationsförbud för de laddboxar som ingick i föreningens avtal med Elaway, då boxarna
inte uppfyllde vissa krav avseende jordfelsbrytare.
Elaway har varit mycket tillmötesgående för att lösa det oväntade problemet och styrelsen
har nu tecknat ett uppdaterat avtal med Elaway.

Eease Charge-boxarna ersätts till samma kostnad av laddboxar av märket Zaptec Pro,
som är beprövade och uppfyller alla krav.
Kapacitet och prestanda är likvärdig.
Avtalet i övrigt är i sak oförändrat. Zaptec Pro-boxen kräver dock anslutning och programmering
av elektriker då den sätts upp. Det medför att alla anskaffade boxar kommer att monteras från
början och en liten engångskostnad (som räknas som installationskostnad och tas av föreningen)
tillkommer då en box ska tas i drift
eller behöver flyttas.

Intresseanmälan av att i närtid få en box kommer att skickas ut för att så många boxar som
möjligt ska komma på rätt plats från början. Installerade boxar som inte används kommer
efter hand att flyttas dit de behövs när anmälningar om laddbehov inkommer.
Installationsarbetet beräknas pågå från mitten av maj och ungefär till midsommar.

Styrelsen och Elaway återkommer så snart som möjligt med information om när garagen och
parkeringsplatserna måste göras tillgängliga för montage och vilka ytor i garagen som måste
hållas fria för installationen.

Styrelsen arbetar också med föreningens ekonomiska förvaltare Fastum för att åtgärda
brister i deras hantering av köer och avtal för garage och P-platser och få till bra rutiner för
detta.

Vänliga hälsningar
/ Styrelsen

Efter extrastämmans beslut den 13 februari i år om att installera laddstolpar i föreningen har styrelsen tecknat avtal med Elaway.

Elsäkerhetsverket har idag den 15 mars gått ut med information om försäljningsförbud av den typ av laddboxar (Easees) som Elaway erbjuder. Detta pga av brister i elsäkerheten. Styrelsen har en dialog med Elaway om deras förslag till lösning med en annan typ av laddbox. Vi återkommer med information.

Mer information försäljningsförbudet finns hos Elsäkerhetsverket: https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2023/laddbox-far-forsaljningsforbud/

/Styrelsen

Nu är det dags att skriva motioner till föreningens årsstämma. 

I år kommer stämman äga rum 25 maj kl. 19:00. Mer info om plats kommer i ett senare utskick. 

Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast 19 mars. 

Du lämnar din motion i styrelsens brevlåda som finns i tvättstugan eller mejlar på:

Tänk på att uttrycka dig kort och kärnfullt när du skriver motioner, samt att det innehåller ett tydligt yrkande vad du vill uppnå med motionen. 

Underteckna med namn och lägenhetsnummer.

Med vänliga hälsningar,

StyrelsenBästa medlem!

 

Måndag den 13 februari 2023 kl 19.00 kommer det att hållas en extrastämma rörande installation av laddplatser för elbilar och laddhybrider till föreningens garage och parkeringsplatser. Extrastämman hålls i föreningslokalen, Skanörvägen 18.

 

Kallelse och underlag till beslut om installationen har delats ut till samtliga föreningsmedlemmar den 2022-02-24. Om du av någon anledning saknar kallelse eller underlag till den extra föreningsstämman, kontakta: 

 

 

Välkommen!!

 

 

/Styrelsen