Nyheter

Viktiga ändringar och kompletteringar om laddboxinstallation

Information 3 - Datum för arbetet med kallgaragelängorna korrigerade!

P-platserna nedanför 3:an:
Tvärtemot vad som tidigare meddelats: måste alla bilar vara
bortflyttade från då
elinstallation pågår där (tisdag 30 maj-onsdag 31 maj)
.
Parkeringen kan nyttjas kl 20-08 natten däremellan.


Arbetet med kallgaragen delas upp i två steg:

  • Längan närmast Skanörvägen 5-6 juni (måndag-tisdag)
  • Längan mot T-banan 7-8 juni (onsdag-torsdag)

Ytor i garagen som ska göras tillgänglig för installation

Förberedelse/montage av laddbox görs på kortväggen mittemot garagedörrarna, som skavara fritt åtkomlig.
Kabel mellan garagen dras längs övre delen av samma vägg. Andrakabeldragningar kan i vissa fall bli aktuella.
Bilar ska vara flyttade från garagen och det ska vara städat för åtkomst kl 08.00-20.00 de dagar installation görs i garaget,
men garaget kan utnyttjas nattetid.

Övriga tider och anvisningar på information 1 i portarna är oförändrad.

/ Styrelsen genom Monica Alvfors och Lasse Dahlin