Nyheter

Valberedningens förslag till stämman

Valberedningens förslag, Styrelsen för Stockholomshus 12 2023 .pdf

Valberedningens förslag till stämman

Valberedningens förslag på arvoden för kommande verksamhetsår
Valberedningen föreslår följande arvoden för det kommande verksamhetsåret.
Styrelsen: fyra prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.
Internrevisor: 10 % av ett prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.
Auktoriserad revisor: arvoderas mot räkning
Valberedning: 5 % av ett prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

Valberedningens nomineringar till föreningsstämma 2023-05-25


Val till ordinarie ledamot för två år
Linda Olsson, nr 16, nyval
Maria Arias, nr 10, nyval, tidigare suppleant


Val till ordinarie ledamot för ett år
Lars-Erik Dahlin, nr 18, omval


Val till suppleant för två år
Anders Björling, nr 10, nyval


Fyllnadsval suppleant för ett år
Achin Chetal, nr 3 (för Maria Arias), nyval
Gunnar Neselius (för Bengt Simonsson), nyval


Val till revisor för ett år
Lotta Bergman, nr 14, omval

Val till revisorssuppleant för ett år
Matilda Åberg, nr 10, omval

Invalda 2022–2024
Val till ordinarie ledamot för två år
Thomas Wigren, nr 7
Ola Törjas, nr 7

Val till suppleant för två år 2022–2024
Maria Arias, nr 10, (väljs 2023 till ordinarie ledamot)
Bengt Simonsson, nr 12, (avgår på egen begäran 2023)

Styrelsens förslag till revisor
Islinge Revision, 1 år

/ Valberedningen