Nyheter

Höjning av månadsavgiften 2022

En av styrelsens viktigaste  uppgifter är att se till att föreningens ekonomi hålls i god balans och att fastigheter underhålls på ett adekvat sätt. Merparten av föreningens leverantörer har aviserat kostnadshöjningar om i snitt 3% för det kommande året (2022), vilket självklart medför ökade kostnader för föreningen. Styrelsen har därför beslutat att höja månadsavgifterna med 3% från och med 2022-01-01.
 
Vänliga hälsningar,
Styrelsen