Information om renovering av portar och garageportar

Arbetet med renovering av föreningens entréportar på låghusen är nu avslutat med bra resultat. Varmgaragportarna på låghusgavlarna är slitna i stort behov av målning vilket kommer att vara klart inom kort.
Höghusens ståtliga men slitna entréportar kommer att renoveras eller eventuellt bytas under våren 2022. Senare kommer även kallgaragen att behandlas och målas.
 
Vänliga hälsningar,
Styrelsen