Plast- och metallåtervinning.

Nu har veolia tömt Plast- och metallåtervinningen.

Veolia har gjort en omläggning av hämtningsturern och vår hämtning hade av misstag fallit bort. Det är nu åtgärdat.

Styrelsen