Nyheter

Ny Styrelse

Nu har vi en ny styrelse!

Det är jätteroligt att välkomna Karin Forss och Kristoffer Morén, samtidigt som det är tråkigt att Torun och Liselotte slutar.

Direkt efter årsstämman hade vi ett väldigt kort styrelsemöte för att boka tid för nästa styrelsemöte den 21 juni. Det innebär att vi inte har delat upp oss i utskott ännu och att styrelsearbetet inte har kommit igång riktigt än. Det kan innebära att vi inte kan ha svårt att svara på en del frågor som kommer till styrelsen just nu. Efter styrelsemötet den 21 juni kommer en redogörelse för vilka som ingår i de olika utskotten.

 

Styrelsen