Nyheter

Under sommaren är det extra viktigt att höra av sig till nyckelansvarig i god tid när man har bokat uthyrningslägenhet eller föreningslokal. Risken är annars att man står utan nyckel. 

Om det inte går att få tag i någon nyckelansvarig skicka ett meddelande till styrelsen:

E-post:

Ha en härlig sommar!!

Hälsar

Styrelsen

I samband med tömning av grovsopar idag uppstod en brand. De brinnande soporna tömdes akut från sopbilen för att släckas. Brandkåren har varit på platsen och branden är släckt. Soporna ligger för tillfället kvar på gatan i väntan på upphämtning.

För att det inte ska hända igen, så måste vi alla vara noga med att inte slänga batterier eller kemikalier i grovsoporna!

/Styrelsen

Mängden kvarglömda kläder i tvättstugan har bara växt och växt. De kvarglömda kläder som ligger vid matåtervinningspåsarna i tvättstugan på städdagen nu på lördag 21 maj kommer att skänkas till välgörenhet. Passa på att göra en extra koll innan dess om du tror att du glömt något!

Hälsningar, 

Styrelsen

Här nedan är valberedningens förslag inför årsstämman 2022-05-18

 

Valberedningens förslag på arvoden för kommande verksamhetsår


Valberedningen föreslår följande arvoden för det kommande verksamhetsåret.

Styrelsen: fyra prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

Internrevisor: 10 % av ett prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

Auktoriserad revisor: arvoderas mot räkning

Valberedning: 5 % av ett prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

 

Valberedningens nomineringar till föreningsstämma 2022-05-18

Val till ordinarie ledamot för två år
Thomas Wigren, nr 7, nyval
Ola Törjas, nr 7, nyval

Fyllnadsval ordinarie ledamot ett år
Liselotte Tunemar, nr 9, nyval

Val till suppleant för två år
Maria Arias, nr 10, nyval
Bengt Simonsson, nr 12, nyval

Val till revisor för ett år
Lotta Bergman, nr 14, omval

Val till revisorssuppleant för ett år
Matilda Åberg, nr 12, omval

 

Invalda 2021–2023

Val till ordinarie ledamot för två år

Staffan Kull, ordförande, nr 7, avslutar på egen begäran uppdraget efter ett år
Lars-Erik Dahlin, nr 18
Monica Alvfors, nr 26

Val till suppleant för två år

Finn Broberg suppleant, nr 24

 

Styrelsens förslag till revisor

Islinge Revision,1 år

 

Ni kommer väl ihåg att nu på onsdag 18 maj kl. 19 är det dags för årsstämma? Stämman hålls som meddelats i kallelsen utomhus i "Skanörparken" utanför vår samlingslokal på Skanörvägen 18 -20. Kom i god tid så att vi hinner pricka av alla innan start.

Vi ses på onsdag!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen